Undervannskamera med maskinsyn

Digitalisering av lakseoppdrett

Sealab utvikler unike kamerasystemer med sylskarpe bilder for overvåkning og analyse i havbruksnæringen. Systemene integrerer kamera, lys, sensorikk, mekanikk og programvare. 

Lakseoppdrett er avhengig av nøyaktig og tidsriktig informasjon om utviklingen i merden.
Kontroll på sammenhengene mellom miljøforhold, fiskehelse, fôrregimer og biomasse er viktig for å ta riktige beslutninger for best mulig produksjon.