Fôroptimalisering

Økt presisjon i fôring er viktig for å kontrollere tilvekst og samtidig oppnå minst mulig fôrspill.

Ved å kombinere pelletdeteksjon, informasjon om strømforhold og fôrets synkehastighet, sammenstilt med historisk informasjon –  får brukeren et viktig beslutningsgrunnlag for optimalisert fôring.