Helseovervåkning av laks

Automatisk registrering av sår, skader og sykdom gir viktig innsikt i fiskens helseutvikling. SEALAB benytter avanserte maskinlæringsmodeller for å overvåke fiskens helsetilstand slik at du kan ta grep til riktig tid basert på et best mulig beslutningsgrunnlag. Hver laks er unik, og hver laks teller! 

SEALAB har siden 2015 identifisert laks på individnivå ved bruk av biometrisk gjenkjenning. Ved å logge og analysere informasjon om individets helse, miljøforhold og håndtering, kan veien til en ny tidsalder innen lakseoppdrett være innen rekkevidde. SEALAB «iFish» er i testfase, og vil bli gjort kommersielt tilgjengelig i løpet av 2020.