Lusetelling av laks

SEALAB benytter avanserte maskinlæringsmodeller for å detektere og klassifisere lakselus. Kamerasystemet håndterer automatisk posisjonering og gjennomføring av lusetelling av laks, slik at du får tilgang til informasjon om lusesituasjonen i sanntid og kan følge utviklingen over tid. 

Ved å telle tusenvis av laks i døgnet blir informasjonsgrunnlaget bedre og mer representativt enn ved manuelle tellinger. Det sparer deg for tid og du slipper manuell håndtering av laksen.

På veien frem mot en løsning som også tilfredsstiller bransjekravene for lusetelling av laks, ønsker vi flere pilotkunder velkommen til å benytte automatisk lusetelling.

SEALAB tror at kontinuerlig lusetelling vil øke innsikten i hvordan utviklingen blir i merden og samtidig gi økt beslutningsstøtte for å kunne handle på et tidligere tidspunkt med riktig behandling.